Giới thiệu kỹ thuật khoan ngầm ngang qua đường

Khoan ngầm qua đường định hướng HDD (hoặc là khoan nghiêng) là thực hành việc khoan ngầm không theo phương thẳng đứng mà là theo phương ngang có định hướng.

Hình ảnh có liên quan

Khoan ngầm ngang qua đường định hướng có thể được chia làm ba nhóm chính:một là khoan giếng dầu hướng xuyên ngang,hai là khoan cài đặt tiện ích hướng (hay gọi là khoan định hướng ngang),ba là hướng định sẵn xuyên ngầm qua bề mặt ở trong đường giao thông, mà theo chiều ngang giao cắt một mục tiêu đã định sẵn.

Kỹ thuật khoan ngang qua đường theo phương ngang được sử dụng cho việc lắp đặt các đường ống mới,các đường ống dẫn,cáp. Thuật ngữ này được áp dụng cho ngành khoan ngầm bằng robot trước tiên là khoan định hướng và sau đó mở rộng với kích thước cần thiết cho những đường ống sản phẩm. Đường dẫn khoan có thể là thẳng hoặc là cong dần dần, và sự chỉ đạo của người chỉ đạo đứng đầu khoan có thể được điều chỉnh ở giai đoạn nào ở trong quá trình khoan thí điểm ban đầu để có thể chỉ đạo xung quanh hoặc dưới những chướng ngại vật.

Những kích thước hố khác nhau tùy thuộc theo kích thước của những giàn khoan ngầm và các ống dẫn được cài đặt.

Lắp đặt các đường ống sản phẩm hoặc những ống thường là một hoạt động của hai giai đoạn. Một lỗ thí điểm được khoan dọc theo con đường yêu cầu và cung cấp thông tin chỉ đạo, và sau đó là khoan ở trong một hoạt động đơn lẻ hoặc ở nhiều giai đoạn, tùy thuộc vào điều kiện của đất và tùy thuộc yêu cầu dự án,và với đường kính lớn hơn để chứa những đường ống sản phẩm.

Trong "pullback" giai đoạn cuối cùng, những đường ống sản phẩm được gắn vào doa sử dụng phương tiện của một kết nối xoay, và được kéo vào nòng to như là một chuỗi khoan được rút ra. Theo hướng dẫn hầu hết những máy doa ngang sử dụng một dung dịch khoan,và bôi trơn và ổn định những lỗ, và cũng được truyền tải được những tài liệu khai quật ở hệ thống treo ngang "directional".

Pilot kính - Bắt đầu từ điểm vào của một đầu khoan, phù hợp với những điều kiện mặt đất,và được khoan dọc theo lộ trình định trước với độ sâu và là sự liên kết theo dõi liên tục.

Reaming Quy trình - Sự khoan thí điểm được mở rộng ở trong các bước thích hợp bằng cách trở lại reaming lỗ với máy cắt được thiết kế cho những điều kiện mặt đất đến một kích thước mà thể chứa những đường ống sản phẩm.

Ống Lắp đặt - Sau khi chuỗi khoan đã được kết nối với những đường ống thông qua một xoay kéo trở lại bắt đầu. Trong một số các trường hợp, những đường ống có thể được đẩy vào vị trí.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline:0915115325

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.