Quá Trình Thi Công Khoan Ngang Đường

QUÁ TRÌNH THI CÔNG KHOAN NGANG ĐƯỜNG

Giai đoạn thứ nhất: Khoan lỗ khoan dẫn hướng
Khoan lỗ khoan dẫn hướng là giai đoạn quyết định chính trong việc khoan ngang đường định hướng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng của đường khoan. Mũi khoan nối trực tiếp thân nối với cần khoan, cho phép điều khiển quá trình thi công lỗ khoan dẫn hướng và tránh các vật cản. Dung dịch khoan đặc biệt được bơm vào qua cần khoan rồi đến mũi khoan. Dung dịch khoan có nhiều tác dụng, trong đó có tác dụng quan trọng nhất là mang đất đá đã bị phá hủy ra ngoài lỗ khoan. Kiểm soát vị trí của mũi khoan nhờ có một bộ phận thu của máy định vị, nó thu nhận và xử lý tín hiệu của bộ phận cảm biến đặt trong mũi khoan. Thông tin này giúp thợ khoan có thể điều khiển thiết bị khoan đi theo quỹ đạo khoan theo đúng thiết kế. Thi công lỗ khoan dẫn hướng hoàn thành khi đầu mũi khoan nhô ra tại điểm thiết kế định trước.Giai đoạn thứ hai:  Doa rộng lỗ khoan
Doa rộng lỗ khoan được thực hiện sau khi hoàn thành việc khoan dẫn hướng. Khi đó mũi khoan được tháo ra khỏi cột cần khoan và thay vào đó là một đầu doa - bộ mở rộng tác dụng ngược. Nhờ tác dụng kéo với đồng thời chuyển động xoay doa mở rộng lỗ khoan về hướng thiết bị khoan theo quỹ đạo của lỗ khoan dẫn hướng. Quá trình doa rộng lỗ khoan tiếp tục đến đạt đường kính đúng như thiết kế để luồn ống dẫn.
    Để bảo đảm kéo được đường ống trôi chảy qua lỗ khoan đã doa rộng thì đường kính của lỗ khoan phải lớn hơn 25-30% đường kính ống cần kéo qua.

Giai đoạn thứ ba: Kéo đường ống ngầm
Phía lỗ khoan đối diện với thiết bị khoan được bố trí sẵn đường ống dẫn. Đường ống dẫn được nối phía sau của đầu doa, mũi doa sẽ đi trước mở rộng lỗ khoan và kéo theo sau là đường ống dẫn. Quá trình kéo hoàn thành sau khi đường ống dẫn đã được kéo về đến thiết bị khoan.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.